top of page
0f5571fba5d6def733e3e47c54a7a64f.png

แข่งม้าวันนี้ 📢

🏇

(SINGAPORE)

เตือนลูกค้า

(12/02/2023) เวลาเริ่มต้นของการแข่งขันที่สนามแข่ง Kranji Racecourse:

รอบแรก: 11:00 GMT+7

(HONG KONG)

เตือนลูกค้า

(12/02/2023) เวลาเริ่มต้นของการแข่งขันที่สนามแข่ง Sha Tin Racecourse:

รอบแรก: 12:00 GMT+7

(MALAYSIA)

เตือนลูกค้า

(12/02/2023) เวลาเริ่มต้นของการแข่งขันที่สนามแข่ง Perak(Ipoh) Racecourse:

รอบแรก: 12:20 GMT+7

HORSE RACING TODAY 📢

🏇

(SINGAPORE)

Gentle reminder, today (12 FEB 2023) horse racing for Kranji Racecourse will start on time as below:

1st race : 11:00 GMT+7

(HONG KONG)

Gentle reminder, today (12 FEB 2023) horse racing for Sha Tin Racecourse will start on time as below:

1st race : 12:00 GMT+7

(MALAYSIA)

Gentle reminder, today (12 FEB 2023)horse racing for Perak(Ipoh) Racecourse will start on time as below:

1st race : 12:20 GMT+7

bottom of page